Ledig Erf

Het Ledig Erf, The Natural Threshold.
Europan 4:
ontwerpen door:

Ruth van Eck-Rotholz
Dick Bruijne


Utrecht Het Ledig Erf - Net buiten de stadswallen, op een knooppunt van wegen en water, ligt een braak terrein omringd door deels verwaarloosde bebouwing uit het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Het programma omvat naast woningbouw ook winkel- en culturele ruimten in een poging de binnenstadsactiviteiten naar buiten te trekken, naar de route van het spoor naar de binnenstad.