Het Hooggerechtshofgebouw Jeruzalem Israël 

oplevering Juni 1992
Het Hooggerechtshofgebouw kan tegelijkertijd worden gezien als een microkosmos en als een integraal deel van de “Old City” in Jeruzalem. Stenen buitenmuren zullen het gebouw omsluiten, net zoals de grote stenen muur nu de Old City omsluit. Van buiten al waargenomen als een statisch object, terwijl het van binnen uit wordt ervaren als dynamisch en gefragmenteerd. Getekend naar Bijbelsche metaforen van cirkels en lijnen, wordt de ruimtelijke voortgang omgebogen, gedraaid en in lijn gebracht. Het wordt een verlengde ruggengraat die orde in ritme geeft aan het cirkel patroon. De lineaire ruggengraat van het gebouw laat theoretisch toekomstige uitbreidingen toe en bevestigt het ‘open-ended’ karakter van het systeem. De ruggengraat, die zelf de tweeslachtigheid van het gebouw weerspiegeld, wordt afgetekend door een zware stenen muur die doet denken aan de muur van de Old City. Bezien als een deel van de stadsmuur, is de ruggengraat gerelateerd aan de schaal van de stad, terwijl de holle ruimte binnenin is gerelateerd aan de schaal van het gebouw. Toegang tot individuele secties van het gebouw kondigen de aanwezigheid van de rechtzalen aan. Vanuit de binnenkant van de ruggengraat kan men zien dat het gebouw uit twee onderdelen bestaat: aan de voorkant het poort-huis dat wordt omgeven door de bibliotheek; en de rechtzalen en de rechter’s sectie aan de achterzijde. Van buiten kan men vier delen onderscheiden. De ruggengraat is bepaald en geschaald als een ruimte waar de orde van het gebouw en de orde van de stad gelijktijdig bestaan.
 
Het gebouw bevat een voor de publiek toegankelijke straat, van waaruit men naar de naastgelegen Knesset kan lopen zonder ooit het gerechtsgebouw binnen te gaan. Deze straat symboliseert bovendien de klimatologische scheidslijn in de Judeische bergen tussen het groen in het westen langs de zee en het geel van het zand in de woestijn in het oosten. De toegepaste materialen van het gebouw zijn beton, natuursteen uit Jeruzalem, en zonlicht.