Leidsche Rijn

84 woningen, Langerak II Zuid Leidsche Rijn, Utrecht
69 woningen opgeleverd: maart 2001


Ons ontwerp binnen de velden 15 t/m 19 van het stedenbouwkundig plan van Langerak II Zuid in Leidsche Rijn Utrecht (stedenbouwkundige bureau Kees Christiaanse), bestaat uit drie type huizen (Firenza, Esperia, Caletta). Waar een woning oogt als één huis zijn het er in werkelijkheid twee, die op verschillende manieren op de kavels zijn geplaatst. Door het verdraaien van de entrees, zodanig dat deze in zo’n blok nergens naast elkaar liggen, ontstaat er meer privacy. De dichtheid van de bebouwing is net zo groot als elders in de wijk. Toch ervaar je hier meer ruimte doordat er meer en ook diagonale doorkijkjes mogelijk zijn, en doordat de bebouwing verspringt. Daardoor zie je als voorbijganger zowel voor-, zij- als achterkanten en dat zorgt voor prettige variatie en ‘groene adem ruimte’ langs de straat. Diezelfde afwisseling zit in de bouw: naast de rode voordeuren en de witte huid (keim die zich aan de stenen hecht en waarbij de structuur van de bakstenen eronder zichtbaar blijft), bestaat een deel van de woningen uit delen van western Red Ceder hout. Bij het ene type een carport en lamellen, bij de ander een flinke ‘doos’ waarin zich kamers bevinden. Door het huis op te delen in verschillende volumes en materialen, oogt het minder massaal en dus speelser. De witte huid, in combinatie met de heldere en strakke moderne vormgeving in de gevarieerde verkaveling brengt licht, lucht en ruimte in de dichtbebouwd Vinex locatie.

Het woningtype Firenza wordt gevormd door twee apart stroken die haaks op elkaar geplaatst zijn. De witte strook van de ‘woon’ functies op de begane grond ligt haaks op de straat, en maakt een doorkijkje mogelijk via de onbebouwde kavel naar de tuinen en de achterliggende boorderijen. Deze ligging laat het zuiderlicht naar de straat doorstromen. Het heeft een licht hellend dak waar hoge ramen zorgen voor zonlicht tot diep in de woning. Op de eerste verdieping zijn de ‘slaap’ functies geplaatst in een houten massa, die als een front van lintbebouwing langs de straat is gelegd, waardoor de continuïteit van de lijn het wint van de verzelfstandiging van de objecten.

Het woningtype Esperia wordt gevormd door twee apart ‘dozen’ vormen die in elkaar geplaatst zijn. De witte ‘doos’ oriënteert zich aan de tuin kant en de houten ‘doos’ aan de straatkant. In de rij ontstaat een tweede lintbebouwing. De ruimte tussen de woningen heeft dezelfde proporties als de woning. Zo ontstaat een strak ritme in de lintbebouwing dat weer transparantie geeft naar het bestaande groen.

Het woningtype Caletta is gevormd als en ‘witte kubus” waaraan elementen zoals beglaasde carports, houten lamellen, e.d. zijn toegevoegd. De berging en de entree zijn asymmetrisch geplaatst. Dit geeft de illusie dat het één villa is. Bovendien vormt de bewegende schaduw van de glazen carport daken tegen de witte ‘huid’ een dynamisch lichtspel. De verspringende verkaveling geeft diagonale zichtlijnen door de tuinen naar het omliggende groengebied dat aan de watergang ligt.

Opdrachtgever: Bouwfonds-Fortis vastgoedontwikkeling Leidsche Rijn V.o.f.

Vloeroppervlakte: 84 woningen, 22 x Type Firenza 126 m2,
28 x Type Esperia 152 m2,
34 x Type Caletta 126 m2,
totaal 11,312 m2

Programma: 81 woningen van drie verschillende type eengezinswoningen. Doelgroep doorstromers.
Minimum oppervlakte is 125 m2,
2/1-kap of geschakeld, plat dak,
Woonkamer richting achtertuin, eetplek aan voorgevel, openkeuken.

Architecten: Ruth van Eck-Rotholz / Dick Bruijne

Office: Bruijne en van Eck-Rotholz, Architectuur en Stedenbouw